За мен

Завеждащ отделение по съдова неврохирургия

Образование


1982-1994 Начално и средно образование: 21 ЕСПУ „Хр.Ботев”
1994-2000 Висше образование: Медицински Универистет София.
2001-2009 Специализация по неврохирургия към МУ София
2008-2011 Магистратура ”Обществено здраве и здравен мениджмънт”

Професионален опит

1996-2000 Демонстратор по микро и макроанатомия: дисекционен курс, хистология, цитология. Катедра по анатомия, хистология и ембриология,
Медицински университет - София

Юли 2001 Зачисляване за специализация по Неврохирургия в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов” Клиника по Неврохирургия, на длъжност лекар-ординатор

Юни 2009 Придобита специалност по Неврохирургия, Медицински
Университет София Серия АС №012677/15.07.2009, Рег.№ 014824
В момента специалист неврохирург в Клиника по Неврохирургия към УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”

Юни 2011 Дипломиране магистратура ”Обществено здраве и здравен мениджмънт”

Научно Развитие

1997 Академична болница Groningen - AZG (Холандия), Отделение по клинична имунология – Международно участие в научен проект: „Циркулиращи ендотелни клетки като маркер за реперфузионна увреда при чернодробни трансплатации”

Юни 2003 - Януари 2004 DAAD-стипендиант в Център Макс-Делбрук за Молекулялна Медицина „Arbeitsgruppe Drug Targeting” и Клиника по Неврохирургия Хелиос Клиникум в Бух, Берлин, Германия

Февруари 2005 - Декември 2006 Стипендиант към Университет Берн, Институт по Анатомия в изпълнение на научен проект засягащ туморна ангиогенеза и туморни маркери в Научна група ръководена от Проф. Валентин Джонов; Берн, Швейцария

Октомври 2006 Спечелен конкурс към Министерство на образованието и науката (FP6) в България по проект за изграждане на научна инфраструктура на тема: „A two-step anti-tumour therapeutic approach using a sensitizing anti-angiogenic drug in combination with a complementary anti-angiogenic agent or ionizing radiation”

Декември 2008 Защита на титла „Доктор по Медицина”, Университет Берн, Щвейцария.

Юли 2009 Спечелен конкурс на научни проекти към МОН България:

No. TK02/468 : Клинични и молекулни маркери с прогностична стойност за преживяемостта, качеството на живот и ефикасността на лечението при
малигнени глиални тумори;

NoURC_09_0003 КОНКУРС „УНИВЕРСИТЕТСКИ НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ КОМПЛЕКСИ”: Национален Университетски комплекс за биомедицински и приложниизследвания (НУКБПИ)

Международни курсове и квалификации:

Май 2002 Румъния, Букурещ: Квалификационен курс на световната федерация по Неврохирургия (WFNS)

Март 2004 Париж, Франция: Курс за добра клинична практика и Европейски правила на клинични проичвания (GCP)- ICH E61 Chiesi S.A

Ноември 2004 Пловдив, България: Квалификационен курс на европейската федерация на неврологичните общества (EFNS)

Август 2006 Братислава, Словакия: Квалификационен курс на Медтроник - Midas rex workshop

Август 2006 Братислава, Словакия: Квалификационен курс на Европейската асоциация по неврохирургия на тема мозъчни тумори (EANS)

Септември 2006 Берн, Швейцария: Квалификационен курс по ендоскопска хирургия на параназални синуси и хирургия на черепната основа (Инзелшпштал и Швейцарска асоциация по оториноларингология)

Октомври 2006 Фрибург, Швейцария: Международен симпозиум и квалификационен курс по мозъчна реваскуларизация (Академия Ескулап, Инзелшпитал-Университет Берн, Университет Лозана)

Декември 2006 Толошена, Швейцария: Квалификационен курс на Медтроник- Midas rex workshop

Февруари 2007 Анталия, Турция: Квалификационен курс на Европейската асоциация по неврохирургия (EANS) на тема Функционална неврохирургия (хирургично лечение на епилепсия, невропатна болка, невромодулация, черепномозъчна и гръбначно-мозъчна травма)

Юни 2007 Лисабон, Португалия: Квалификационен курс на Европейската асоциация по неврохирургия (EANS) на тема методология на научната дейност в неврохирургия (EANS research course)

Февруари 2008 Трондхайм, Норвегия: Квалификационен курс на Европейската асоциация по неврохирургия (EANS) на тема спинална хирургия и хирургия на периферни нерви

Декември 2008 Грац, Австрия : Квалификационен курс по флуоресцентна хирургия на високостепенни глиоми чрез 5 аминолевуленова киселина (Глиолан) Медак .

Септември 2009 Опация, Хърватия: Квалификационен курс на Европейската асоциация по неврохирургия (EANS) на тема съдова неврохирургия

Септември 2009 Опация, Хърватия: Положен задължителен писмен изпит на Европейската асоциация по неврохирургия (EANS) след четиригодишен курс.

Декември 2009 Копенхаген, Дания: Квалификационен курс-хирургия на черепната основа

Март 2010 Санкт Петербург, Русия: Квалификационен курс функционална неврохирургия-спинална стимулация при невропатна болка (Академия Медтроник)

Август 2011 Курс по микрохирургия и три измерна мозъчна анатомия (CNS-Конгрес на неврохирурзи,Чикаго, Илинойс, САЩ)

Октомври 2011 Четиринадесети конгрес по Неврохирургия на Европейската асоциация на неврохирургичните общества - Рим, Италия


Членство в организации

2001 Български Лекарски съюз
2001 Българска асоциация по Неврохирургия
2002 Европейската асоциация по неврохирургия (EANS) и Световна федерация по неврохирургия.(WFNS)

Чужди езици

Ангийски(IELTS/2005 Overall score-7), Немски, Руски, Испански

Опит

1000, София, България, бул. Ген. Едуард И. Тотлебен 21
Платен прием
Работи с осигурител