За мен

Специалист по физикална и рехабилитационна медицина

Дългогодишен опит като електрофизиолог и в комплексната рехабилитация в неврохирургия, травматология, хирургия, трамви и заболявания на периферна нервна система.

Опит

1000, София, България, бул. Ген. Едуард И. Тотлебен 21
Платен прием
Работи с осигурител