За мен

Сташа мед. сестра в Клиника по Хирургия и терапия на ръката УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов"

 • Образование:
  • Медицински колеж "Д-р К. Везенков" към Университет "Проф. Асен Златаров" гр. Бургас – 1997 г.
  • МУ София. Бакалавър по Управление на здравни грижи – 2002 г.
 • Професионални назначения:
  • Мед. сестра - Общинска болница гр. Карнобат - 1997-2001 г.
  • Мед. сестра - Клиника по ортопедична травма УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов" 2001-2004 г.
  • Мед. сестра Контрол на инфекциите – ХЕО УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов" 2004-2007 г.
  • Операционна сестра – Клиника по изгаряния и пластична хирургия 2007-2012 г.
  • Ст. медицинска сестра – Клиника по Хирургия и терапия на ръката УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов" от 2012 г.
 • Специалност: Специалност по болнична хигиена към МУ София – 2007 г.

Опит

1000, София, България, бул. Ген. Едуард И. Тотлебен 21
Платен прием
Работи с осигурител