За мен

Ординатор в Клиника по Хирургия и терапия на ръката УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов"

  • Образование: Медицински университет Санкт-Петербург, Русия - 2005 г.
  • Професионални назначения:
    • УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов", Секция по Ортопедична травма - Специализант по Ортопедия и травматология, 2006-2011 г.
    • УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов", в клиника по Хирургия и терапия на ръката - ординатор 2011 г.
  • Специалност: Ортопедия и травматология - 2011 г.
  • Курсове :
    • AOTrauma Course “ Principles in Operative Fracture Management ”. София, Юли 2011 г.

Опит

1000, София, България, бул. Ген. Едуард И. Тотлебен 21
Платен прием
Работи с осигурител