За мен

Специалист в Клиника по хирургия на ръката, София – ординатор от 1978, УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов"

 • Образование: Факултет по Медицина, Медицински Университет, Пловдив - 1997г.
 • Професионални назначения:
  • ВВМА, Клиника по хирургия, София - ординатор 1977-1978 г.
  • УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов", Клиника по хирургия на ръката, София – ординатор, от 1978
 • Специалности: Ортопедия и травматология - 1987 г.
 • Професионални членства
  • Член на Българско дружество по хирургия на ръката,
  • Член на Федерацията на Европейските Дружества по Хирургия на Ръката.

Опит

1000, София, България, бул. Ген. Едуард И. Тотлебен 21
Платен прием
Работи с осигурител