За мен

Завършила МА - София през 1973 г.

Магистър фармацевт