Опит

Лекар
1000, София, България, бул. Г. М. Димитров 16

Образование

Вътрешни болести
Ендокринология и болести на обмяната

Специалности

Ендокринология и болести на обмяната
Вътрешни болести

Сертификати

Ехография на повърхностни структури
Тънкоиглена пункционна биопсия

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb