За мен

E-mail: essen_6@abv.bg 

            essenmus@gmail.com 

 

GSM +359878522108 

Опит

Неврохирург
1000, София, България, бул. Ген. Едуард И. Тотлебен 21
Платен прием
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)