Александра Иванова създаде статус
2016
http://www.czpz.org/news-news/2015-11-28-13-40-14/3677-столичната-колегия-на-блс-призова-всички-свои-членове-на-протест#comments
Столичната колегия на БЛС призова ...