За мен

специалист - АГ

Завършила е "Медицина" в МУ - гр. Варна

Придобита специалност по "Акушерство и гинекология" в МУ - гр. София