Опит

6400, Димитровград, България, бул. Христо Ботев 29
359898535930
Работи с осигурител

Образование

Ендокринология и болести на обмяната
Вътрешни болести
Ендокринология

Специалности

Ендокринология и болести на обмяната
Вътрешни болести
Ендокринология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb