Опит

1000, София, България, бул. Ген. Едуард И. Тотлебен 21
359887990272
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Медицинска физкултура

Специалности

Физикална и рехабилитационна медицина

Сертификати

ШУСЛЕРОВА СОЛ № 1
2019-02-24
Шуслерова сол №2
2019-03-01
Шуслерова сол №3
2019-03-05
Шуслерова сол №4
2019-03-09
Шуслерова сол №6
2019-03-12
Шуслерова сол №11
2019-03-14
Шуслерова сол №12
2019-04-06
Шуслерова сол №5
2019-06-01

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb