За мен

Старши рехабилитатор в Отделение по физикална и рехабилитационна медицина - УМБАЛСМ Пирогов

Опит

1000, София, България, бул. Ген. Едуард И. Тотлебен 21
35929154334
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Физикална и рехабилитационна медицина

Специалности

Физикална и рехабилитационна медицина

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb