За мен

Рехабилитатор в Отделение по физикална и рехабилитационна медицина - УМБАЛСМ Пирогов

Опит

1000, София, България, бул. Ген. Едуард И. Тотлебен 21
359896333397
Платен прием
Работи с осигурител