За мен

маг.фармацевт,управител на аптека Афиа Ботева

Завършила е Фармация в МУ - гр. София

Опит

Управител
8000, Бургас, България, бул. Христо Ботев №70