За мен

Има интереси в областта на миелопролиферативните неоплазии.

  • Д-р Гръкланов е специалист по хематология от 2014г.
  • Завършил е медицина в МУ Пловдив