За мен

пом.фармацевт в аптека Афиа Ботева

Завършила е Медицински колеж към Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - гр. Бургас