За мен

Старша медицинска сестра на Клиниката по диабетология в УСБАЛЕ Акад. Иван Пенчев

Опит

1000, София, България, ул. Здраве № 2
Работи с осигурител

Образование

Медицинска сестра

Специалности

Медицинска сестра

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb