Опит

1000, София, България, ул. Здраве № 2
Платен прием
Работи с осигурител
2230, Костинброд, България, ул. Охрид 2
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Вътрешни болести
Ендокринология и болести на обмяната

Специалности

Ендокринология и болести на обмяната
Вътрешни болести

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb