За мен

Началник Клиника по диабетология в УСБАЛЕ "Акад. Иван Пенчев", Клиничен Център по Ендокринология, Медицински Университет, София.

Началник на Клиниката по Диабетология, УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев”, Клиничен Център по Ендокринология, Медицински Университет, София

Член-кореспондент на БАН в областта „Медицински науки“.

 

 • Завършила е Медицинска академия, София с пълно отличие и Златен Хипократов медал през 1984 г.
 • През 1990 г. защитава дисертация на тема “Инсулинови рецептори при захарен диабет и затлъстяване” и придобива научна степен “доктор по медицина”.
 • През 2012 г. защитава дисертационен труд на тема „Оценка на общ индивидуален риск за захарен диабет” и придобива научната и образователна степен „доктор на медицинските науки”.
 • Има специалности по вътрешни болести и по ендокринология и болести на обмяната.
 • От 2011 г. е магистър по Обществено здраве и здравен мениджмънт от ФОЗ, МУ, София.
 • Специализирала е по проблемите на захарния диабет във водещи европейски клиники - Център на СЗО по захарен диабет към Университетската болница в Женева, Швейцария; Кингс Колидж и Куин Мери, Лондон, Център по захарен диабет в Оксфорд, Кембридж, Великобритания; Диабетен център Стено, Копенхаген, Дания.
 • Има 170 публикации в научни медицински списания (62 в международни издания) и над 310 участия в научни форуми (140 в чужбина). Научните й трудове са цитирани над 2750 пъти в чуждестранни издания.
 • През 2013 г. издава учебник „Захарен диабет“, издателство „Парадигма“.
 • Лектор на курсове за следдипломно обучение на Европейската асоциация за изучаване на диабета (EASD) в Русия, Хърватска, Унгария, Сърбия, Румъния.
 • Организатор на курс за следдипломно обучение на Европейската асоциация за изучаване на диабета (EASD) в София през м.март, 2015 г.
 • Член на Програмен организационен комитет на Конгрес на Европейското дружество по ендокринология (ESE), 2016 г.
 • Ръководи и участва в множество национални и международни научни проекти в областта на захарния диабет.
 • Научен ръководител на трима докторанти.
 • Член на Съвета по медицинска наука, МУ, София.
 • Участва в научни журита в МУ - София, МУ - Пловдив, МУ - Варна.
 • Член на редакционни колегии на национални и международни научни списания; рецензент в редица водещи международни списания.
 • Член на:
 • Европейската асоциация за изучаване на диабета (EASD)
 • Генералeн комитет на Групата за обучение по захарен диабет(DESG) къмEASD
 • Европейска група по инсулинова резистентност (EGIR) към EASD
 • Генерален комитет на Международната диабетна федерация (IDF).
 • Секретар на Българското Дружество по Ендокринология от 2003г.
 • Член на Управителен съвет на Българска Асоциация Диабет.
 • Външен експерт на НЗОК и СЗОК по ендокринология; Член на Експертен борд по ендокринология на Български Лекарски Съюз; Външен експерт на Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти.

Опит

1000, София, България, ул. Здраве № 2
Платен прием
Работи с осигурител