За мен

Лекар, възпитаник на Медицинския факултет, София. Има две признати медицински специалности : психиатрия (1965) и геронтология и гериатрия.(1991). Хабилитиран е по геронтология и гериатрия (медицинска геронтопсихология), 1983. Специализира с професорите Clement (Париж); Штернберг и Шахматов (Москва); Чеботарев и Маньковский (Киев). Доктор по медицина с дисертационен труд върху самооценката на личността на старите хора, 1976. Има 56 години непрекъсната работа в психиатрията ( в болницата Карлуково, в Университетската психиатрична клиника на Александровската болница, в БЧК) и едновременно 53 години работа по геронтология и гериатрия (в Центъра по геронтология и гериатрия при МНЗСГ, впоследствие Институт по ендокринология и геронтология, МА, а сега Клиничен център по ендокринология и геронтология, Медицински университет, София). Квалификацията на И. Петров е доизградена  с работата му в Международната асоциация по геронология и гериатрия  (МАГГ) и в международни научни проекти, които му дадоха възможност да проучи задълбочено изследвания и конкретни гериатрични грижи в кантона на Женева, в Италия, Англия, Норвегия, Германия, Белгия и други страни.

 

Цялата автобиография можете да прочетете в прикачения по-долу файл.

Опит

1000, София, България, ул. Здраве 2
Платен прием
Работи с осигурител