За мен

Роден в град Сандански, израснал в град Петрич. Семеен с две дъщери. Средното си образование завърших в град Благоевград в Природо-математическа гимназия „Акад. Сергей Корольов“. Магистър по управление на клинични изпитвания и магистър-фармацевт със специалности по промишлена фармация, токсикология и токсикологичен анализ, както и по правно регулиране в здравеопазването. Доктор по социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията. В момента студент в магистърската програма по "Икономика и финанси" на Стопански факултет на СУ "Св. Климент Охридски". Имам професионален опит в областта на производството на лекарства и хранителни добавки в заводите на един от най-големите световни производители Тева (Актавис). Бил съм ръководител на аптека и съм притежавал своя. Експерт по лекарствена безопасност с опит в управлението на проекти. Бизнес развитие и работа с ключови клиенти. Богат административен опит в частния сектор и като ръководител на неправителствени организации. Понастоящем - заместник-председател на Регионална фармацевтична колегия - Благоевград, заместник-председател на Националния съюз на психолозите и психотерапевтите и председател на международното сдружение "Българско международно движение". Членува в Български фармацевтичен съюз. Национален съюз на психолозите и психотерапевтите, Българската асоциация по лекарствена информация, Българското научно дружество по фармация, Българската асоциация по клинични проучвания и Американското химическо общество.

Опит

Pharmacovigilance and drug safety project manager
1000, София, София

Pharmacovigilance and drug safety projects management.