Опит

Clinical Trial Educator
1000, София, България, бул. „Александър Стамболийски“ 101, София Тауър, ет. 7
Мениджър Проекти - Онкология и медицинска генетика
1000, София, България, бул. Христо Смирненски 78

Образование

2013 - 2015
Биотехнология
Wageningen University

Специалности

Биотехнология
Медицинска биология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb