За мен

Завършила МУ-Плевен, специалист по акушерство и гинекология

 • Асистент в к-ра „Акушерство и гинекология” – ХII. 2007 г.
 • Ст. Асистент в к-ра „Акушерство и гинекология” – IХ. 2009 г.
 • Гл. Асистент в к-ра „Акушерство и гинекология” - I. 2011 г.

Специализации:

 • „Акушерство и гинекология” – 2004 г.
 • Курс по “Семейно планиране и репродуктивно здраве” 03.2000г. в МУ-София;
 • Курс по “Ехографска диагностика в АГ и доплерова диагностика” 02.2005г. в МУ-София;
 • Курс по “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” 07.2005г. МУ-Плевен;
 • Курс по “Имунологични основи на репродуктивните неудачи” 04.2006г. в МУ-Плевен;
 • Курс по “Колпоскопия” 01.2006г. в МУ- София;
 • Курс по “Гинекологична оперативна техника” 03.2007 в МУ- София;
 • Курс по “Ултразвукова диагностика в АГ” 09.2008г.- лекционен курс към БАУАГ

Преподавателска дейност:

 • Практически упражнения по акушерство и гинекология на студенти медици от „Факултет по медицина”.

Научни интереси:

 • рискова бременност;
 • семейно планиране, контрацепция и ХЗТ;
 • стерилитет;
 • асистирани репродуктивни техники;

Опит

Работи
5800, Плевен, България, ул. Георги Кочев 8 а
35964886452
Дни за консултация

Вторник

13:00 - 16:00

Петък

08:00 - 12:00

Платен прием
Работи с осигурител