За мен

Доц. Маринов е преподавател в катедрата по патофизиология в Медицинския университет в Пловдив.

Завършва медицина в Медицинския университет в Пловдив през 1995 г. 
В катедрата по патофизиология постъпва на работа през 1999 г. Преди това е практикувал в Центъра за спешна медицинска помощ в Пловдив.

Научните му интереси са в областта на физиология и патофизиология на физическото натоварване, кардиопулмонални тестове с натоварване, функционално изследване на дишането, бронхопровокационни тестове. 

Има множество специализации у нас и в чужбина - Италия, Австрия и Германия. 

Доц. Маринов е сред водещите преподаватели в Симулационния тренировъчен център към МУ-Пловдив.

Опит

4000, Пловдив, България,
35932602311
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Патофизиология

Специалности

Патофизиология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb