За мен

Завършил МА-София, факултет по "Фармация"

От 2003 до 2008 г. е управител болнична аптека при МБАЛ - ВМА-Плевен. След това от 2008 до 2013 г. е началник на МБАЛ при ВМА-Плевен. От 2013 г. до момента е ръководител на Болнична аптека във ВМА- Плевен.