За мен

д-р Диана Цакова, завеждащ Неврологичен кабинет на Военномедицинска Академия -София и МДЦ "Орион", специалност Нервни болести, сертификати за Клинична EМГ и Евокирани потенциали. Активен член на European Academy of Neurology (EAN), Българско дружество по Неврология, Асоциация по клинична ЕМГ и Евокирани потенциали.
 

 

ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИИ :

Практически курсове в рамките на Ist Congress of the European Academy of Neurology, Berlin, 2015 при следните преподаватели:

1. Hands-on Course - Clinical Neurophysiology I - Nerve conduction studies (motor and sensory) - Reinhard Dengler (GERMANY); The study of the reflexes in clinical practice - Josep Valls-Sole (SPAIN).

2. Hands-on Course - Clinical Neurophysiology II - Electromyography - conventional - Christian Krarup (DENMARK); Electromyography – single fibre - Sanjeev Nandedkar (UNITED STATES).

2014 - Европейски обучителен курс MOVEMENT DISORDERS, организиран от Българско дружество по Неврология.

2014 - индивидуално обучение по ВСД “ Клинична невропсихология “, рък. доц. М. Райчева, катедра Неврология, МУ-София.

2014 - курс „ Когнитивни нарушения “, Катедра Неврология, МУ - София, ръководител чл. кор. проф. Л. Трайков, д. м. н.

2013 - QUINTILES: Certificate of Completion - Introduction to the Clinical Drug Development process: ICH Good Clinical Practice for Clinical Trial Sites.

2013 - курс „ Множествена склероза - съвременни критерии за диагноза и лечение “, ВМА -София, ръководител проф. д-р К. Генов, д.м.н.

2011 - курс „Теоретични основи на невросонологията “, ВМА -София, рък. проф. д-р Е. Титянова, д. м. н.

2011 - ВСД - Свидетелство за професионална квалификация серия ПК № 2700/ 11.11.2011  „ ЕВОКИРАНИ ПОТЕНЦИАЛИ ”.

2010, 2011 - индивидуално обучение по Евокирани потенциали в МУ-София, ръководител д-р Ал. Шмаров, д. м.

2010 - курс “ Когнитивни нарушения “, Катедра Неврология, МУ-София, ръководител чл. кор. проф. Л. Трайков, д. м. н.

2009 - инд. обучение по Евокирани потенциали, МУ-София, ръководител д-р Ал. Шмаров, д.м.

2007 – ВСД - Свидетелство за професионална квалификация серия ПК № 703/ 26.04.2007  „ КЛИНИЧНА ЕЛЕКТРОМИОГРАФИЯ ”

2006 - инд. обучение по Клинична електромиография МБАЛ „ Царица Йоанна ”, ръководител доц. С. Новачкова, д.м.

2005 - инд. обучение по Евокирани потенциали в МУ-София, УМБАЛ „ Александровска ” ръководител д-р Ал. Шмаров, д.м.

2004 – курс “ Клинична електрофизиология ” (ЕМГ, ЕЕГ и ЕП) в МБАЛ „Царица Йоанна”, рък. проф. Б. Ишпекова, доц. С. Новачкова.

2003 – инд. обучение по ЕМГ, МБАЛ „Царица Йоанна”, ръководител доц. С. Новачкова, д.м.

2001, 2002 - индивидуално обучение по Невроофталмология, Катедра по Неврология, МУ-София, ръководител проф. С.Чернинкова, д.м.н.

1999 - Придобита специалност Нервни болести

1991 - Медицинска Академия - София , магистър-лекар.

 

ПУБЛИКАЦИИ:

 

1.) Diana Tsakova: Clinical Utility of Brainstem Auditory Evoked Potentials (BAEP) as Diagnostic and Prognostic Neurophysiological Markers in Patients with Concussion, J Neurol Disord, Volume 5, Issue 5 (Suppl), ISSN: 2329-6895.3rd International Conference on Central Nervous System Disorders and Therapeutics, October 02-03, 2017 Vienna, Austria,

 

2.) D. Tsakova, K. Genov, A. Shmarov, L. Traykov : Brainstem Auditory Evoked Potentials (BAEP) as Diagnostic and Prognostic Neurophysiological Markers in Patients with Brain Concussion, Brain Injury , 2017,  vol.31:6-7, 719-1017; Accepted Abstracts from the International Brain Injury Association’s 12th World Congress on Brain Injury, March 29-April 1, 2017, New Orleans, Louisiana.

 

3.) D. Tsakova, K. Genov, A. Shmarov, L. D. Traykov: "Diagnosis and monitoring with Brainstem Auditory Evoked Potentials (BAEP) in patients with brain concussion" , EUROPEAN JOURNAL OF NEUROLOGY, Volume 23, Supplement 1, May 2016, Abstracts of the 2nd Congress of the European Academy of Neurology, Copenhagen, Denmark, May 28-31 2016.

 

4.) Вл. Богданов, Д. Цакова, Н. Апостолов, Л. Андреева: "Краниофациална марфология: корелативна връзка между електромиографска активност и мускулна сила при различни типове лицев растеж.", XV Национален конгрес по Неврология, 2-5 юни 2016 г., Списание „ Българска неврология “, том 17, брой 1, допълнение 1, юни 2016.
 

5.) Д. Цакова: "Слухови евокирани потенциали в неврологичната практика – рутинно приложение и нови перспективи", Практически семинар по неврофизиология и невросонология, 18-20 март, 2016, Конгресен център на к.к. Слънчев ден.

 

6.) L. Andreeva, V. Bogdanov, D.Tsakova : " Research on the electromyography of m. Masseter and m.Temporalis and the variation of craniofacial morphology " , 8th  International Orthodontic Congress, September 2015, London.

 

7.) Д. Цакова, Ал. Шмаров : " Динамика на промените в мозъчно-стволовите слухови евокирани потенциали при пациент с лека черепно-мозъчна травма " , Сборник доклади под редакцията на Акад. проф. д-р Ив. Миланов, д.м.н., Трета национална конференция по клинична електромиография и евокирани потенциали, 25 - 27 септ. 2015 г., Слънчев бряг.

 

8.) Д. Цакова, К. Генов, Ал. Шмаров, Л. Трайков : "Мозъчно-стволови слухови евокирани потенциали (МССЕП) като диагностичен метод при пациенти с мозъчно сътресение", XIV Национален конгрес по Неврология, Списание „ Българска неврология “, том 16, брой 1, допълнение 1, май 2015.

 

9.) д-р Ал. Шмаров, д.м., д-р Д. Цакова : " Значимост на мозъчно-стволовите слухови евокирани потенциали при пациенти с туморни, съдови, възпалителни, дегенеративни, травматични и др. неврологични заболявания ", Сборник доклади под редакцията на чл.кор. проф. Ив. Миланов, д.м.н., Втора Национална конференция по клинична електромиография и евокирани потенциали, 03 - 04 окт. 2014 г., Велинград.

д-р Диана Цакова създаде публикация
2015
Сборник доклади под редакцията на чл.кор. проф. Ив. Миланов, д.м.н.

„Значимост на мозъчно-стволовите слухови евокирани потенциали при пациенти с туморни, съдови, въз...

Публикации

Събития

Дискусии