За мен

Специалист по ортопедия и травматология

Професионални интереси и специализации в медицината:

  • колянно протезиране
  • реконструктивни и костни операции в областта на коляното
  • артроскопска хирургия
  • протезиране на други големи стави
  • лечение на фрактури
  • травми на опорно-двигателния апарат

Опит

1000, София, България, бул. Ген. Едуард И. Тотлебен 21
Платен прием
Работи с осигурител