Опит

УНГ
4000, Пловдив, България, Княгиня Мария Луиза 6Б
0899254876
Дни за консултация

Понеделник

08:00 - 14:00

Вторник

12:30 - 17:30

Сряда

08:00 - 14:00

Четвъртък

12:30 - 17:30

Петък

08:00 - 14:00

Прием само след запазен час
Платен прием
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)
4000, Пловдив, България, бул. Цар Борис ІІІ No 126
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)

Образование

Ушно-носно-гърлени болести

Специалности

Ушно-носно-гърлени болести

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Езици

английски
френски

Поканете ваши колеги в CredoWeb