За мен

Завършила фармация в МА - София

Управител на аптека Лора - Долна Митрополия 

Опит

Управител
5855, Долна Митрополия, България, ул. Кирил и Методий 33