Опит

връзки с обществеността
8000, Бургас, България, ж.к. Братя Миладинови, бл.117, вх.11
Обръщение от "Фаркол" АД
Обръщение от "Фаркол" АД

До всички партньори и клиенти на Фаркол АД   Уважаеми колеги фармацевти, Ние от Фаркол се обръщам...

FARKOL_DOC.jpg

Публикации

Обръщение от "Фаркол" АД
Обръщение от "Фаркол" АД
Публикация