За мен

Хирург в УМБАЛСМ "Н.И. Пирогов" София

Д-р Събев завършва медицина през 2013 г. в Медицински университет-Плевен. До юни 2014 г. работи като лекар в Отделението по жлъчно-чернодробна и панкреатична хирургия, след което в Отделението по гръдна хирургия на УМБАЛ "Д-р Георги Странски" ЕАД Плевен. От юни 2015г до 2020г специализира хирургия в Първа хирургична клиника на УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов" ЕАД София.
Д-р Събев има множество участия с доклади в международни научни форуми в България. 

Интересите му са свързани с лапароскопската и роботизирана хирургия. 

Членства
Български лекарски съюз

Българско хирургическо дружество


Опит

Хирург
1000, София, България, бул. Ген. Едуард И. Тотлебен 21
dr.sabev@yahoo.com +359877860454 02/9154357 02/9154290
Платен прием
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)