За мен

Лекар-специализант по хирургия в МБАЛСМ "Н.И. Пирогов" София

Д-р Събев завършва медицина през 2013 г. в Медицински университет-Плевен. До юни 2015 г. работи като лекар в Отделението по жлъчно-чернодробна и панкреатична хирургия, след което в Отделението по гръдна хирургия на УМБАЛ "Д-р Георги Странски" ЕАД Плевен. От юни 2015г. специализира хирургия в Първа хирургична клиника на УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов" АД София.
Д-р Събев има 15 участия с доклади в научни форуми в България. Спечелил е 2 награди на научни форуми(Diploma. 3rd place for Surgery oral session (XIIInternational Congress of Medical Sciences for students & young doctors.09-12 May 2013 Sofia, Bulgaria); Diploma. Most original presentation (XInternational Congress of Medical Sciences for students & young doctors.12-15 May 2011 Sofia, Bulgaria).

Членства
Български лекарски съюз


Опит

Лекар - специализант хирургия
1000, София, България, бул. Ген. Едуард И. Тотлебен 21