За мен

Завършил съм медицина във ВМИ "Ив.П.Павлов"-Пловдив през 1987г. Работя в Хирургично отделение при КОЦ-Стара Загора от 1996г. до момента. От 2013г. работя и в Урологично отделение при Военна болница-Сливен.

Завършил съм медицина във ВМИ "Ив.П.Павлов"-Пловдив през 1987г.

Имам  придобити специалности: от 1994г. по Хирургия  и  от 2006г. по Урология. 

Работил съм в Хирургично отделение при Общинска болница-Крумовград в периода 1987-1996г. В този период започна изграждането ми като хирург, основно коремен и спешен .

Работя в Хирургично отделение при КОЦ-Стара Загора от 1996г. до момента. Продължих изграждането си като хирург и уролог, основно с онкологична патология.

От 2013г. работя и в Урологично отделение при Военна болница-Сливен, към ВМА-София, където доразвивам изграждането си като общ уролог. 

От 2000г. имам регистрирана индивидуална специализирана медицинска практика по Хирургия. Извършвам консултации, прегледи и лечение при хирургични, урологични и онкологични заболявания.

Член съм на EAU от 2010г. 

Имам публикации в специализиран и периодичен печат.

Опит

8800, Сливен, България, ул. Александър С. Пушкин 2
35989292725208883756870878299259
Извършвам консултации, прегледи, лечение и операции при УРОЛОГИЧНИ, ХИРУРГИЧНИ, ОНКОЛОГИЧНИ заболявания.
Работи с осигурител
д-р Петър Петров създаде публикация
2016
При рака на простатата ранни симптоми почти липсват
При рака на простатата ранни симптоми почти липсват

Доброкачествената простатна хиперплазия (ДПХ) и карциномът на простатата са сред най-разпростране...

д-р Петър Петров създаде публикация
2015
Остатъчната простатна тъкан е предпоставка за карцином
Остатъчната простатна тъкан е предпоставка за карцином

След операция на доброкачествена простатна хиперплазия трябва да се реши какво да бъде поведениет...

Публикации

При рака на простатата ранни симптоми почти липсват
При рака на простатата ранни симптоми почти липсват
Публикация
Остатъчната простатна тъкан е предпоставка за карцином
Остатъчната простатна тъкан е предпоставка за карцином
Публикация