Последователи
д-р Ана САМАРДЖИЕВА-ТЕНЕВА
д-р Ирина Момчева
д-р Галина  Мръцкова
д-р Галина Мръцкова
Физикална и рехабилитационна медицина
д-р Виолета Цветкова
д-р Милена Денчева
д-р Здравка Методиева
проф. Стефан Стефанов
проф. Стефан Стефанов
Детска ревматология
Валентина Филипова
д-р Магдалена Манчева
д-р Наталия  Николова
д-р Светослав  Димитров
доц. Владимир Гончев, дм
маг.-фарм. Велина Георгиева
маг.-фарм. Велина Георгиева
Организация и икономика на дистрибуторската и аптечната практика
д-р Мирослав Георгиев Спасов