Последователи
д-р Галина  Мръцкова
д-р Галина Мръцкова
Физикална и рехабилитационна медицина
проф. Стефан Стефанов
проф. Стефан Стефанов
Детска ревматология
маг.-фарм. Велина Георгиева
маг.-фарм. Велина Георгиева
Организация и икономика на дистрибуторската и аптечната практика