За мен

Завършила МА- София, специалност фармация

Работи в аптека Галенус - Долни Дъбник

Опит

Управител
, България,

Образование

Фармация

Специалности

Фармация

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb