За мен

Специалист по кардиология

Завършва Медицинска академия гр. София. Има придобита специалност по вътрешни болести и кардиология. Работила е като ординатор във ВО на РБ гр.Оряхово. Работила като клиничен ординатор по кардиология в Национална кардиологична болница. От 2002г. работи като кардиолог в доболничната помощ.

Практикувани методики:

  • ЕХО КГ
  • ХОЛТЕР АХ
  • ХОЛТЕР ЕКГ
  • ВЕЛОЕРГОМЕТРИЯ