За мен

Специалист по кардиология

Завършва Медицинска академия гр. София. Има придобита специалност по вътрешни болести и кардиология. Работила е като ординатор във ВО на РБ гр.Оряхово. Работила като клиничен ординатор по кардиология в Национална кардиологична болница. От 2002г. работи като кардиолог в доболничната помощ.

Практикувани методики:

  • ЕХО КГ
  • ХОЛТЕР АХ
  • ХОЛТЕР ЕКГ
  • ВЕЛОЕРГОМЕТРИЯ

Опит

1000, София, България, ул. Проф. Александър Фол 2
Дни за консултация

Понеделник

08:00 - 14:00

Сряда

08:00 - 14:00

Петък

08:00 - 14:00

Вторник

13:00 - 17:00

Четвъртък

13:00 - 17:00

Платен прием
Работи с осигурител

Специалности

Кардиология
Вътрешни болести

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb