За мен

Завършила МУ - София, специалност Фармация

Опит

магистър-фармацевт
5600, Троян, България, ул. Генерал Карцов, 118