За мен

Завършила е фармация в МУ Пловдив през 2013г.

  • Работи като управител на аптека 36,6 Долни Воден от 2014г.

Опит

Управител
4230, Асеновград, България, ул. Демокрация 1