Поканете приятел в CredoWeb

Поканете Вашите колеги и приятели

За мен

Зам.-декан по международно сътрудничество и проекти в МУ - София

Опит

1000, София, ул. Здраве 2
Платен прием
Ръководител Катедра "Превантивна медицина"
1000, София, бул. „Aкадемик Иван Евстатиев Гешов“ 15

Образование

Вътрешни болести
Ендокринология и болести на обмяната

Специалности

Ендокринология и болести на обмяната
Вътрешни болести

Поканете приятел в CredoWeb

Поканете Вашите колеги и приятели