За мен

Завършила Фармация в София

Управител на аптека Грация- Горна Оряховица 

Опит

Управител
5100, Горна Оряховица, България, ул. Отец Паисий 72