За мен

Завършил медицина в Медицинска академия - София

Специалист по акушерство и гинекология и репродуктивна медицина.