За мен

Специалист акушер-гинеколог.

Завършила през 1993г. в МФ към Тракийски Университет -  Стара Загора.

1999г-придобита специалност по акушерство и гинекология в МУ- София.

Опит

5300, Габрово, България, ул. Райчо Каролев 2
35966803343
Платен прием
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)