За мен

Д-р Бочева е завършила медицина през 1985 г. Придобива специалност по акушерство и гинекология през 1996 г. Работи от 2008 г.в Сити Клиник Варна.

Д-р Бочева е завършила медицина през 1985 г. Придобива специалност по акушерство и гинекология през 1996 г. Работи от 2008 г.в Сити Клиник Варна.

Притежава сертификати по ултразвукова диагностика в акушерството и гинекологията и по колпоскопия и деструктивно лечение на процеси в маточната шийка.
Има голям опит при диагностиката и наблюдението на нормална и патологична бременност.

Работи и по здравна каса.

Опит

9000, Варна, България, МЦ Сити
Дни за консултация

Понеделник

08:00 - 14:00

Четвъртък

08:00 - 14:00

Петък

08:00 - 14:00

Вторник

13:00 - 18:30

Сряда

14:00 - 18:30

Работи с осигурител