За мен

Завършила медицина в МУ-Варна

Специализант по нервни болести в МБАЛ - Габрово