Опит

7500, Силистра, България, МБАЛ
Работи с осигурител