Опит

9000, Варна, България, бул. Цар Освободител 100
35952631126
Дни за консултация

Вторник

07:30 - 13:30

Четвъртък

07:30 - 13:30

Петък

07:30 - 13:30

Работи с осигурител
Работи
9000, Варна, България, ул. Панагюрище 2
Дни за консултация

Понеделник

13:00 - 16:00

Вторник

14:00 - 17:00

Сряда

09:00 - 12:00

Четвъртък

15:00 - 18:00

Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Акушерство и гинекология

Специалности

Акушерство и гинекология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb