Последователи
Озлем Ибрям
Озлем Ибрям
Студент по здравни грижи
Д-р Теодор  Филипов
Д-р Теодор Филипов
Акушерство и гинекология
Д-р Сабие Коренарска
Д-р Сабие Коренарска
Акушерство и гинекология
д-р Стилиян Маджаров
д-р Стилиян Маджаров
Акушерство и гинекология
Едис Метин Метин
Едис Метин Метин
Студент по медицина
Венета миланова  Станева
Венета миланова Станева
Студент по обществено здраве
Д-р Пенка Николова Симова
Д-р Пенка Николова Симова
Акушерство и гинекология
Диляна Парушева
Диляна Парушева
Студент по обществено здраве
Ралица Николаева Николова
Ралица Николаева Николова
Студент по здравни грижи
Джансел Бейсим Хюсмен
Джансел Бейсим Хюсмен
Студент по здравни грижи
Есин Ашкън Мехмед
Есин Ашкън Мехмед
Студент по обществено здраве
Бирджан Хасан Рамадан
Бирджан Хасан Рамадан
Студент по обществено здраве
Паолина Димитрова
Паолина Димитрова
Студент по обществено здраве
д-р Пламен Панчев
д-р Пламен Панчев
Акушерство и гинекология