Последователи
д-р Теодор  Филипов
д-р Теодор Филипов
Акушерство и гинекология
д-р Стилиян Маджаров
д-р Стилиян Маджаров
Акушерство и гинекология
Мариела Даскалова
д-р Николинка Йорданова
д-р Николинка Йорданова
Детска ендокринология и болести на обмяната
Едис Метин Метин
Едис Метин Метин
Студент по медицина
Венета миланова  Станева
Венета миланова Станева
Студент по обществено здраве
Пенка Николова Симова
Диляна Парушева
Диляна Парушева
Студент по обществено здраве
Ралица Николаева Николова
Ралица Николаева Николова
Студент по здравни грижи
Джансел Бейсим Хюсмен
Джансел Бейсим Хюсмен
Студент по здравни грижи
Есин Ашкън Мехмед
Есин Ашкън Мехмед
Студент по обществено здраве
Бирджан Хасан Рамадан
Бирджан Хасан Рамадан
Студент по обществено здраве
Паолина Димитрова
Паолина Димитрова
Студент по обществено здраве
д-р Пламен Панчев
д-р Пламен Панчев
Акушерство и гинекология
д-р Елица Желева
д-р Елица Желева
Акушерство и гинекология
д-р Емилия Груева
д-р Емилия Груева
Акушерство и гинекология
Кремен Цветков
Кремен Цветков
Акушерство и гинекология
Мария Диянова  Терзийска
Afize  Bakir Zakir
Afize Bakir Zakir
Студент по медицина
д-р Екатерина Липчева
д-р Екатерина Липчева
Акушерство и гинекология
Алекси Алексиев
Алекси Алексиев
Студент по медицина
Мартина Любомирова Стоянова
Ивелина Божанова Жечева
1 2 3 4 5