За мен

акушерка - с.Планиница, общ. Руен

Завършила е медицински колеж към МУ - гр. Варна