Поканете приятел в CredoWeb

Поканете Вашите колеги и приятели

Реклама

Образование

1977 - 1983
медицина, лекарствени регулации
Медицински университет - София, Университет в Бон, Германия

Специалности

Социална медицина и здравен мениджмънт

Поканете приятел в CredoWeb

Поканете Вашите колеги и приятели